Voor wie

Wij hebben deze vragen:

  • Senioren: Kunt u naar tevredenheid zelfstandig wonen in Albrandswaard?
  • Arbeidsbeperkten: Durft u zich te laten zien? Wordt u gehoord? Wordt u gesteund?
  • Gehandicapten: Hoe verloopt het contact met de gemeente? Wordt u snel geholpen?
  • Minima: Kunt u de zorg betalen die u nodig heeft? Komt u financieel rond?
  • Bijstandsgerechtigden: Hoe behandelt de sociale dienst u? Werkt u verplicht zonder loon?
  • Ouders met jeugdzorg: Hoe functioneert uw wijkteam? Wordt u met uw kind door een vaste hulpverlener geholpen?