Vergadering donderdag 12 oktober 2017

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op

donderdag 12 oktober 2017 om 19:30 uur – 21.30 uur

Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal

Agenda: 

 1. Opening/welkomen vaststelling agenda
 2. In gesprek met Maret Rombouts over :
 • 18-/18+
 • Terugkoppeling ambtelijke taal
 • Stand van zaken transitie jeugd

om ca 20.30 een korte pauze

 1. Verslag van de vergadering van 21 sept 2017
 2. In – en uitgaande  post
 3. Onze reacties op Beschermd Wonen en Beschut Werk – voor 23 okt-
 4. Thema bijeenkomst 26 oktober
 5. Procedure benoeming MAA-leden
 6. Vergaderregels / -etiquette
 7. Punten voor vergadering van 9 november

10.Rondvraag

11.Sluiting

Voorzitter: Piet van Verseveld

Secretaris: Else Marijke Iburg