Vergadering 11 januari 2018

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op:

donderdag 11 januari 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur

Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal

Agenda: 

 1. Opening/welkomen vaststelling agenda
 2. In gesprek met Jacqueline Vonk over haar werk bij de S.W.A.

om ca 20.30 een korte pauze

 1. Verslag van de vergadering van 12 oktober 2017
 2. In – en uitgaande  post
 3. Jaarverslag penningmeester
 4. Jaarverslag 2017 voorzitter
 5. Rooster van aftreden
 6. Wijziging reglement
 7. Voorstel Werkgroep Jeugd inzake wijziging ”verordening Jeugdhulp 2018”
 8. Uit de Werkgroepen
 9. Punten voor vergadering van 8 februari a.s.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Voorzitter: Piet van Verseveld

Secretaris: Else Marijke Iburg