Regeling schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard

De verordening ‘Meedoen’ wordt uitgebreid met de regeling ‘Schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard’. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard dacht mee over deze regeling en heeft een voorstel gedaan om op twee punten een wijziging door te voeren.
Wij vonden dat de tegemoetkoming voor de jaren na de brugklas omhoog moest en dat er een aparte tegemoetkoming moest komen voor een schoolreis naar het buitenland.
Beide suggesties zijn overgenomen in het definitieve voorstel wat naar het college is gegaan.
Wij zijn hier bijzonder trots op.
Let op: de regeling geldt al voor dit schooljaar. Kijk dus op de website van de gemeente of vraag ernaar bij uw contactpersoon of SWA!