Agenda vergadering donderdag 7 juni 2018

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op 

donderdag 7 juni 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur 

Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal

Agenda:  

1.   Opening en vaststelling agenda

2.   In gesprek met …….. Jolanda Buitenhuis (Wijkteams)

3.   Verslag van de vergadering van 3 mei 2018

4.   In – en uitgaande  post

5.   Aanbesteding Doelgroepenvervoer (afronding voor 20 juni)

6.   De Coalitie en het Coalitieakkoord.

7.   Uit de Werkgroepen

8.   Punten voor vergadering van 20 sept a.s.

9.   Rondvraag

10.Sluiting

 

Voorzitter: Piet van Verseveld 

Secretaris: Else Marijke Iburg