Agenda vergadering 1 maart a.s.

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op

donderdag 1 maart 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur

Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal

Agenda: 

  1. Opening/welkomen vaststelling agenda
  2. In gesprek met Marte Rombout over leerlingenvervoer

om ca 20.30 een korte pauze

  1. Voorstellen kandidaat-leden
  2. Verslag van de vergadering van 11 januari 2018
  3. In – en uitgaande  post
  4. Wijziging reglement
  5. Maandelijkse bijdrage in de Schakel – rooster
  6. Beheer van de mailbox maalbrandswaard@outlook.com
  7. Een tweede info-bijeenkomst ?

10.Uit de Werkgroepen

11.Punten voor vergadering van 5 april a.s.

12.Rondvraag

13.Sluiting

Voorzitter: Piet van Verseveld

Secretaris: Else Marijke Iburg