Adviesraad zoekt nieuwe leden.


De leden van deze raad worden door het college van B & W benoemd. Eens in de maand op donderdagavond komen wij bij elkaar voor een vergadering in De Boekenstal in Poortugaal.

De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard adviseert het College van B&W van Albrandswaard gevraagd, en ongevraagd over de wijze waarop de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de sociale wetten en regelingen in lokaal beleid worden vertaald, en uitgevoerd.

Om deze zaken waar te maken dienen de leden ervaringsdeskundige te zijn op een van de terreinen die worden bestreken : Werk, Inkomen en Participatie, de WMO en Jeugdzaken.

Daarvoor heeft de Raad zich opgedeeld in aparte werkgroepen, die ook maandelijks bij elkaar komen.

Wilt u een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen of vanuit een persoonlijke overtuiging participeren in voorgenomen beleid op één van de genoemde gebieden : ** Dan zijn wij naar u op Zoek. **

Maak dan een afspraak met de voorzitter, Piet van Verseveld, tel 06 38551348