Over Ons


Kerntaken:

De kerntaak van de adviesraad is het volgen van sociaal gemeentebeleid en adviezen schrijven aan de wethouders waarin we opkomen voor de belangen van onze doelgroep. In de praktijk lichten we onze adviezen vaak ook mondeling toe tijdens vergaderingen en informatiebijeenkomsten. Zo ontstaat er een dialoog met wethouders en beleidsmedewerkers.

De adviesraad behartigt geen individuele belangen en kent ook geen individuele dossiers. Wel spreken we met inwoners van Albrandswaard over hun ervaringen met lokale zorg en welzijn.

Een ieder die dat wenst kan volledig anoniem met ons in gesprek gaan.

Op basis van praktijkervaringen van de inwoners van Albrandwaard adviseert de Maatschappelijke Adviesraad wethouders en hun beleidsmedewerkers over lokale zorg & welzijn. De leden van de adviesraad komen uit de Albrandswaardse samenleving en zijn niet in dienst van de gemeente.

 

Wij hebben deze vragen:

  • Senioren: Kunt u naar tevredenheid zelfstandig wonen in Albrandswaard?
  • Arbeidsbeperkten: Durft u zich te laten zien? Wordt u gehoord? Wordt u gesteund?
  • Gehandicapten: Hoe verloopt het contact met de gemeente? Wordt u snel geholpen?
  • Minima: Kunt u de zorg betalen die u nodig heeft? Komt u financieel rond?
  • Bijstandsgerechtigden: Hoe behandelt de sociale dienst u? Werkt u verplicht zonder loon?
  • Ouders met jeugdzorg: Hoe functioneert uw wijkteam? Wordt u met uw kind door een vaste hulpverlener geholpen?

 

Mantelzorger?

Verleent u mantelzorg? De landelijke politici bezuinigen enorm op zorg en welzijn en doen een groot beroep op de Nederlandse bevolking om op basis van onbetaalde inzet deze bezuinigingen op te vangen. Dat geldt ook voor Albrandswaard. De leden van de adviesraad zijn bezorgd over dit beleid. Om de lokale politiek zo goed mogelijk te adviseren komen wij graag met mensen in contact die lokaal mantelzorg verlenen en ons de komende tijd op de hoogte willen houden van hun dagelijkse praktijkervaringen.

 Download onze folder.