Minima

De verordening ‘Meedoen’ wordt uitgebreid met de regeling ‘Schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard’. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard dacht mee over deze regeling en heeft een voorstel gedaan om op twee punten een wijziging door te voeren.
Wij vonden dat de tegemoetkoming voor de jaren na de brugklas omhoog moest en dat er een aparte tegemoetkoming moest komen voor een schoolreis naar het buitenland.
Beide suggesties zijn overgenomen in het definitieve voorstel wat naar het college is gegaan.
Wij zijn hier bijzonder trots op.
Let op: de regeling geldt al voor dit schooljaar. Kijk dus op de website van de gemeente of vraag ernaar bij uw contactpersoon of SWA!


 

Beschut en Begeleid Werk

Momenteel is de gemeente volop in actie om mensen die een Beschutte of Begeleide Werkplek verdienen, te plaatsen op de juiste plek. De Adviesraad volgt dit proces kritisch en probeert de belangen van deze doelgroep zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Hierbij kunnen wij altijd uw inbreng gebruiken.

 

Afspraak met een klantmanager
Heeft u een afspraak met uw klantmanager dan is het uitgangspunt dat dit plaats vindt op het gemeentehuis in Poortugaal. Maar het is ook mogelijk dat u gevraagd wordt om naar Ridderkerk te komen. De reden daarvoor kan bijvoorbeeld zijn dat er op die dag, of in die week, geen kamer vrij is in het gemeentehuis in Albrandswaard waar klantmanagers gebruik van  kunnen maken. Moet u onverhoopt naar Ridderkerk, dan krijgt u via de financiele administratie een reiskostenvergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten. Dit geldt voor alle cliënten in Albrandswaard. Deze vergoeding is alleen voor de cliënt van de sociale dienst en niet voor iemand die op vrijwillige basis meekomt.

Ook heeft u het recht dat wordt geprobeerd afspraken zo goed mogelijk achter elkaar  plaats te laten vinden wanneer u meerdere afspraken heeft met verschillende klantmanagers werk en inkomen.
Daarnaast behoren klantmanagers er altijd rekening mee te houden als u slecht ter been bent of door een andere medische redenen niet kan reizen. Dan zullen zij er alles aan moeten doen om de afspraken met u in de gemeente Albrandswaard plaats te laten hebben.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’.
Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:
uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.