Jeugd

De jeugdwerkgroep houd zich bezig met de jeugd van 0 tot 23 jaar. Op de domeinen; zorg en welzijn en minimabeleid. We geven, zoals duidelijk is uit de functie van de MAA, gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester, wethouders en stellen vragen aan ambtenaren. Dit doen we uiteraard op bevindingen en signalen die we uit de gemeente krijgen. Die bevindingen zoeken we zelf op door navraag te doen bij instellingen, burgers en ervaringen. Tenslotte het beleid wat de gemeente voorstelt te gaan voeren moet wel slaan op de kwetsbaarheden waar we mee te maken hebben vandaag de dag.

De jeugdwerkgroep is er dan ook voor u! indien u merkt dat er onvolwaardigheden zijn trekt u aan de bel.

We hebben een lijst gemaakt van alle ingangen die wij hebben gevonden naar de gemeente albrandswaard voor de jeugdvraagstukken uit de gemeente Albrandswaard. Het zijn namen die u kunnen helpen bij het vinden van de juiste weg van mogelijkheden die de gemeente albrandswaard gebruikt. We proberen deze lijst zo up to date en volledig mogelijk te houden. Schroomt u dan ook niet indien u constateert dat er iets mist of niet meer van toepassing is. U kunt dit doen door een bericht te sturen aan de webmaster of aan het genoemde contact op de site.

Wist u dat de vergaderingen openbaar zijn? U bent welkom om de komen luisteren.

Toegangsdeuren gemeente Albrandswaard voor de jeugd tot 23 jaar! In willekeurige volgorde ;

 • Vraagwijzer, voor al u vragen!  0105011222 ( 0-+\-100 jaar)
 • Jongeren centrum albrandswaard JCA
 • SWA jongerenwerk ( 12-23 jaar)
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Leerlingen vervoer
 • Project Jeugd werkeloosheid ( 18-27 jaar)
 • Buurtsportcoaches Wijkteams ( toegang via vraagwijzer)
 • Stichting jong Talent Albrandswaard  (15-21 jaar)
 • Sportclinics
 • Brede school
 • Leerplichtambtenaar
 • Wijkagent
 • Maatschappelijke participatiefonds/ kindpakket

Hiernaast heeft de gemeente afspraken met de diverse zorginstellingen waar u de zorg kan vinden die voor u situatie van toepassing is. Deze ingang loopt via de vraagwijzer.