Klachten

Klachtenprocedure Heeft u klachten over uw klantmanagers omdat zij u niet correct behandelen e.d., dan kunt u een klacht indienen bij het College van B&W in Albrandswaard. Het moet wel duidelijk zijn dat het om een klacht gaat over een medewerker (klantmanager) of over een beleid (het inhoudelijke) van de gemeente Juridisch advies Heeft u […]

Vrijwilligerwerk

Vindt u het ook zo vervelend om de hele dag thuis te zitten zonder wat om handen te hebben? Misschien kunt u dan een leuke en nuttige rol als vrijwilliger op u nemen. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden. Ga eens langs bij de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) aan de Rijsdijk 17a 3161 HK in Rhoon. […]

Afspraken Klantmanager

Afspraak met een klantmanager Heeft u een afspraak met uw klantmanager dan is het uitgangspunt dat dit plaats vindt op het gemeentehuis in Poortugaal. Maar het is ook mogelijk dat u gevraagd wordt om naar Ridderkerk te komen. De reden daarvoor kan bijvoorbeeld zijn dat er op die dag, of in die week, geen kamer […]

Fraudewet op inlichtingenplicht

Sinds begin 2013 is de fraudewet op de inlichtingenplicht voor uitkeringsgerechtigden aangescherpt en dat houdt in dat de sociale dienst uitkeringsgerechtigden meer gaat controleren door het voeren van huiskamergesprekken, door controle van bankrekeningen en door controle via de belastingdienst. Dit kan gaan over uw belastingaanslag of om te kijken of er een auto in uw […]