Agenda vergadering donderdag 7 juni 2018

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op  donderdag 7 juni 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur  Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal Agenda:   1.   Opening en vaststelling agenda 2.   In gesprek met …….. Jolanda Buitenhuis (Wijkteams) 3.   Verslag van de vergadering van 3 mei […]

Regeling schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard

De verordening ‘Meedoen’ wordt uitgebreid met de regeling ‘Schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard’. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard dacht mee over deze regeling en heeft een voorstel gedaan om op twee punten een wijziging door te voeren. Wij vonden dat de tegemoetkoming voor de jaren na de brugklas omhoog moest en dat er een aparte tegemoetkoming moest […]

Agenda vergadering 1 maart a.s.

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op donderdag 1 maart 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal Agenda:  Opening/welkomen vaststelling agenda In gesprek met Marte Rombout over leerlingenvervoer om ca 20.30 een korte pauze Voorstellen kandidaat-leden Verslag van […]

Adviesraad zoekt nieuwe leden.

De leden van deze raad worden door het college van B & W benoemd. Eens in de maand op donderdagavond komen wij bij elkaar voor een vergadering in De Boekenstal in Poortugaal. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard adviseert het College van B&W van Albrandswaard gevraagd, en ongevraagd over de wijze waarop de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en […]

Vergadering 11 januari 2018

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op: donderdag 11 januari 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal Agenda:  Opening/welkomen vaststelling agenda In gesprek met Jacqueline Vonk over haar werk bij de S.W.A. om ca 20.30 een korte pauze […]

Informatieavond Huishoudelijke Hulp op 2 november a.s.

De Adviesraad (MAA) organiseert in samenwerking met de gemeente Albrandswaard een informatieavond over de gang van zaken rondom de huishoudelijke hulp. Deze avond wordt gehouden op donderdag 2 november a.s. om 19.30 uur in de Boekenstal aan de Dorpsstraat 34 te Poortugaal. De wethouder, Maret Rombout, zal een toelichting geven op het gemeentelijke beleid. Wij […]

Vergadering donderdag 12 oktober 2017

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op donderdag 12 oktober 2017 om 19:30 uur – 21.30 uur Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal Agenda:  Opening/welkomen vaststelling agenda In gesprek met Maret Rombouts over : 18-/18+ Terugkoppeling ambtelijke taal Stand van zaken transitie jeugd om […]

Vergadering 21 september 2017

Op 21 september vergaderen we weer vanaf 19.30 uur in De Boekenstal in Poortugaal. We bespreken dan onder andere de stand van zaken binnen de gemeente op het gebied van de jeugdzorg, WMO en Participatie. U bent van harte welkom om mee te praten. Onze vergadering is openbaar.