Vergaderagenda voor 11 september 2014

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard  

Hiermede nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering

op donderdag 11 september 2014 om 19:30 uur

Locatie: de Boekenstal
Dorpsstraat 34,
3171 EH Poortugaal

 

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en in- en uitgaande post

3. Terugblik en evaluatie afgelopen twee maandenWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

4. Vooruitblikken naar de volgende maanden

5. Verslag van vorige vergadering

6. Status lopende acties

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Sluiting

Voorzitter: Niko Bom
Secretaris: Elena Chvedtsjoek