Kerst

Wij zien u graag bij de eerst volgende vergadering op donderdag 12 januari om 19.30 uur in De Boekenstal te Poortugaal. De vergadering is openbaar dus kom gerust en help ons met uw inbreng. Tot ziens!

AGENDA:

 1. Opening/welkom en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Voorstellingsronde van oude- en nieuwe leden en van wethouders Maret Rombout en Hans van der Graaff
 4. Uitleg over programma ‘s van de wethouders voor komende periode
 5. Korte pauze
 6. In – en uitgaande post
 7. Verslag vorige vergadering (10 nov 2016)/status van actie
 8. Verdeling bestuurstaken, benoeming secretaris
 9. Financiën
 10. Terugkoppelingen uit de werkgroepen
 • Jeugd/WMO
 • WIEP: Werk Inkomen en Participatie.
 1. Rondvraag en afsluiting

Voorzitter      : Piet van Verseveld

Secretaris     : ?