Agenda vergadering 14 januari

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering
op donderdag 14 januari 2016 om 19:30 uur -22.00 uur

Locatie: De Boekenstal, Dorpstraat 34, 3171 EH Poortugaal

Agenda:

1. Opening/welkom en vaststelling agenda, 10 min
Wie notuleert?
2. Mededelingen, 10 min
3. Klachtenregelingen in Sociaal Domein: Arend Westdijk BAR, 30 min
4. In- en uitgaande post, 10 min
5. Verslag vorige vergadering/status van acties, 15 min
6. Concept aanbevelingen 27/11 Jeugd definitief maken, 10 min
7. Terugkoppelingen uit de werkgroepen, 30 min
Jeugd
WMO
Wpart/ink.
7b. Werkplan 2016 werkgroepen en korte termijn advies college
8. Vergaderschema 2016, 5 min
9. Rondvraag en afsluiting, 15 min

Voorzitter    : Niko Bom
Secretaris    : Gelbrig van Wingerden