Agenda vergadering 12 juni

Hiermede nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering
op donderdag 12 juni 2014 om 19:30 uur

Locatie: de Boekenstal  Dorpstraat 34, 3171 EH PoortugaalWatch Full Movie Online Streaming Online and Download

Agenda:Movie Fifty Shades Darker (2017)

  • Kennismaking met het College
  • Preconcept Contouren BAR Jeugdhulpstelsel & jeugdbeleid
  • Conceptvisie BAR Participatiewet
  • Regionale afspraken Cliëntondersteuning & transitieplan WMO 2015
  • Startnotitie Regiovisie Huiselijk geweld & Kindermishandeling

Voorzitter: Niko Bom
Secretaris: Elena Chvedtsjoek