Regeling schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard

De verordening ‘Meedoen’ wordt uitgebreid met de regeling ‘Schoolkosten voortgezet onderwijs Albrandswaard’. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard dacht mee over deze regeling en heeft een voorstel gedaan om op twee punten een wijziging door te voeren. Wij vonden dat de tegemoetkoming voor de jaren na de brugklas omhoog moest en dat er een aparte tegemoetkoming moest […]