Agenda vergadering 1 maart a.s.

Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering te houden op donderdag 1 maart 2018  om 19:30 uur – 21.30 uur Locatie : De Boekenstal, Dorpsstraat 34 , 3171 EH Poortugaal Agenda:  Opening/welkomen vaststelling agenda In gesprek met Marte Rombout over leerlingenvervoer om ca 20.30 een korte pauze Voorstellen kandidaat-leden Verslag van […]

Adviesraad zoekt nieuwe leden.

De leden van deze raad worden door het college van B & W benoemd. Eens in de maand op donderdagavond komen wij bij elkaar voor een vergadering in De Boekenstal in Poortugaal. De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard adviseert het College van B&W van Albrandswaard gevraagd, en ongevraagd over de wijze waarop de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en […]