Vergadering 8 september a.s.

Na de zomervakantie heeft de adviesraad haar eerst volgende vergadering op 8 september a.s. in ‘De Boekenstal’ te Poortugaal. De vergadering begint om 19.30 uur en u bent weer van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Dit is de agenda: 1. Opening/welkom en vaststelling agenda Mededelingen: Voordracht Piet Verseveld 2. Gast Eelko Bakker en […]