Eerst volgende vergadering op donderdag 10 maart a.s.

De eerst volgende vergadering van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard is op donderdag 10 maart a.s. om 19.30 uur in De Boekenstal te Poortugaal. Tijdens deze vergadering zullen de werkgroepen Jeugd, WMO en Werk en Inkomen verslag doen over waar ze zich de afgelopen 2 maanden mee bezig hebben gehouden en wat ze bereikt hebben. De […]