Agenda vergadering 14 januari

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 14 januari 2016 om 19:30 uur -22.00 uur Locatie: De Boekenstal, Dorpstraat 34, 3171 EH Poortugaal Agenda: 1. Opening/welkom en vaststelling agenda, 10 min Wie notuleert? 2. Mededelingen, 10 min 3. Klachtenregelingen in Sociaal Domein: Arend Westdijk BAR, 30 […]