Agenda vergadering 13 augustus 2015

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard Hiermede nodigen wij u uit voor het bijwonen van de vergadering op donderdag 13 augustus 2014 om 19:30 uur Locatie: De Boekenstal, Dorpstraat 34, 3171 EH Poortugaal Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda – Wie notuleert? 2.   Mededelingen – Benoeming nieuwe leden; vertrek Marjolein Spier – Nieuwe verordening – In- en uitgaande […]